No replies
Joined: 10/22/2010

Dragi posjetioci,

BECAN BiH tim je prezentovao svoje aktivnosti i preliminarne rezultate pilot istraživanja na konferenciji o pravu djeteta na život bez nasilja. Organizacija SOS  Dječija sela u  BiH  je organizovala konferenciju: "Zaštita djece je briga svih nas" 21.12.2011. godine u Sarajevu.

Prezentacija BECAN BiH tima je dostupna u prilogu.Srdačno Vas pozdravljamo,

U ime BH BECAN tima:
Selma Mameledžija
mlađa istraživačica
Institut za društvena istraživanja
Fakultet političkih nauka Sarajevo