No replies
User offline. Last seen 8 years 35 weeks ago. Offline
Joined: 04/29/2010
İZMİR ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI SEMPOZYUMU
13 Aralık 2010
 
 
 
Sempozyum Düzenleyenler:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi
Acil Ambulans Hekimleri Derneği
 
 
Sempozyum Eş Başkanları:
Prof. Dr. Cahide AYDIN -    EÜTF Çocuk Koruma Birimi Başkanı
Prof. Dr. Sadık AKŞİT -      EÜTF Çocuk Koruma Birimi Başkan Yrd.
 
Sempozyum Sekreteri:
Dr. Zeynep ÖLMEZOĞLU – AAHD Yönetim Kurulu Üyesi
 
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
İzmir Valiliği
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İzmir Adliyesi
İzmir Adli Tıp Kurumu
İzmir Barosu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
Çocuk Acil Tıp Derneği
 
 
 
SEMPOZYUM PROGRAMI:
 
9.00-9.15
Açılış Konuşmaları
Dr Savaş Kansoy
Dr Cahide Aydın
Vali Yardımcısı
9.15-10.15
Ankara Çocuk Koruma Modeli
Dr Betül Ulukol
10.15-11.00
PANEL: İzmir İli Çocuk Koruma Çalışmaları
Başkan: Dr Betül Ulukol
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr Behçet Uz Çocuk HCEA Hastanesi
Dr. Sadık Akşit
Dr Özlem Kıdak
Dr Oya Halıcıoğlu
Dr Özlem Bağ
11.00-11.15
Ara ( Kahve Molası )
 
11.15-11.45
 BECAN Projesi
Dr Zeynep Ölmezoğlu
( AAHD Proje Koordinatörü )
11.45- 12.15
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
 
12.30-13.30
Öğle Yemeği
 
13.30-14.00
 
14.00- 16.00
 
Olgu Sunumları
 
Tartışma ve Çözüm Önerileri: Çocuk İhmal ve İstismarı İl Örgütlenme Modeli
Sempozyum katılımcıları
SH.Uzm.Arda Tomba
 
Oturum Başkanları:
                               Vali Yardımcısı
Dr. Resmiye Oral